czwartek, 7 listopada 2013

Illuminaci

Siema, dzisiaj post o illuminatach. Jestem przekonana, że słyszeliście o tych dziwnych jaszczurach... Dziwi mnie bardzo ich postępowanie i nie wiem dlaczego tak bardzo pragną zawładnąć światem, skoro i tak umrą a wraz z nimi ich kariera, sława i pieniądze. Dla tych, którzy pierwszy raz o nich słyszą przygotowałam ten filmik:

Są tutaj opisani iluminaci w przemyśle muzycznym.(kolejne części, którzych jest 11 możecie obejrzeć na yt bądź w całości na stronach z filmami np. kinomaniak)  Zaś dla tych, którzy już o nich słyszeli i wiedzą o nich co nie co wstawiam ten filmik: 

                                      
Bardzo mi zależy na tym, abyście znaleźli chwilę czasu i obejrzeli choć jeden z nich i podzielili się swoją opinią! 

sobota, 2 listopada 2013

Test z geografii - planeta nowa 3

Elo Elo Elo! Dawno mnie tutaj nie było, przez miesiąc wiele się u mnie zmieniło, ale nie o tym ten post ; ). Jak wiecie, klasówki, które piszemy często są dostępne w necie. Dlatego dzisiaj podsyłam wam sprawdzian z gegry z 3 klasy gim. "Rolnictwo i przemysł", podręcznik Planeta Nowa. 

grupa a
Rolnictwo i przemysł
                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko

. . . . . . . . . . . . . . . .
Klasa
Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.


1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P,
 a obok fałszywego – literę F.                                           0–2 p.

 a) Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate
  o stromych stokach. . . . . .
 b) Największy niedobór opadów występuje
  na Kujawach. . . . . .
 c) Okres wegetacyjny w górach trwa ponad
  220 dni. . . . . .

2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.        0–3 p.

  a) Podaj nazwy dwóch województw o największej
 średniej powierzchni gospodarstw rolnych.

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości
 gospodarstw w wymienionych przez Ciebie
 województwach.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Podkreśl nazwę zwierząt gospodarskich, których
 udział w strukturze hodowli w Polsce jest największy.

                                                                                                         0–1 p.
 a) Konie.                              b) Bydło.
 c) Trzoda chlewna.              d) Owce.

4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
  zdaniach.                                                                          0–2 p.

  a) W Polsce dominują indywidualne / państwowe
 gospodarstwa rolne.
  b) Około 15% / 51% ogółu zatrudnionych
 pracuje w rolnictwie.
  c) Na jeden ciągnik w Polsce przypada około
1,6 ha / 10 ha użytków rolnych.

5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród
  podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej
  formie gramatycznej.                                         0–4 p.

Grójec, Pogórze Karpackie, ziemniaki,
Góra św. Anny, Góra Kalwaria, buraki cukrowe

a) Na urodzajnych glebach uprawia się m.in.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ziemniaki uprawia się głównie na
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Duże obszary sadów znajdują się w okolicy
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii
  roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy.

                                                                                                 0–2 p.

Roślina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wpisz poniżej nazwy okręgów
 przemysłowych oznaczonych na mapie
 literami A–D.                                                     0–3 p.

 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 7.,
 wykonaj polecenia.                                                       0–3 p.

a) Podpisz na mapie literą E Gdański Okręg
 Przemysłowy.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych
 znajdujących się w tym okręgu.

 •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Wymień dwa działy przemysłu, które rozwinęły
 się na obszarze tego okręgu.

 •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Podaj dwa przykłady czynników społeczno-
  -ekonomicznych decydujących o lokalizacji
  przemysłu w Polsce.                                                     0–2 p.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. Na podstawie poniższych informacji oblicz
  wielkość plonów ziemniaków w Polsce
  w 2009 roku.                                                    0–3 p.

Plon to ilość płodów rolnych uzyskana
z jednostki powierzchni pola. Wielkość plonów podaje się w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia upraw ziemniaków wynosiła w Polsce w 2009 roku około 510 tys. ha, a zbiory – 9,7 mln ton.

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Do podanych surowców mineralnych dopasuj
  miejsca ich wydobycia, wybierając spośród
  wymienionych poniżej.                                             0–4 p.

Bełchatów, Bogatynia, Suwałki, 
Kłodawa, Lubin, Ostrów Wielkopolski,
 Złotoryja, Polkowice

a) Rudy miedzi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Węgiel brunatny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Sól kamienna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

d) Gaz ziemny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,
  korzystając z wymienionych poniżej.                0–3 p.

cieplne opalane węglem kamiennym,
cieplne opalane węglem brunatnym,
wodne szczytowo-pompowe

a) Turów, Pątnów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Żarnowiec, Żydowo – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Kozienice, Dolna Odra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Podkreśl typ elektrowni, które dostarczają
  najwięcej energii w Polsce.                                   0–1 p.

  a) Wiatrowe.                     b) Wodne.
  c) Geotermalne.               d) Cieplne.grupa b
Rolnictwo i przemysł
                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko

. . . . . . . . . . . . . . . .
Klasa
Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
 fałszywego – literę F.                                                0–2 p.

 a) Roczna suma opadów w Polsce zapewnia
  niezbędną ilość wody do uprawy roli. . . . . .
 b) Najdłuższy okres wegetacyjny występuje
  na Pojezierzu Suwalskim. . . . . .
 c) W Polsce dominują gleby średniej i słabej
  jakości. . . . . .

2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.
                                                                                                 0–3 p.

a) Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej
średniej powierzchni gospodarstw rolnych.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości
  gospodarstw w wymienionych województwach.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Podkreśl nazwę roślin, których udział
 w strukturze zasiewów w Polsce jest największy.

                                                                                            0–1 p.
 a) Zboża.                         b) Ziemniaki.
 c) Rośliny pastewne.      d) Rośliny przemysłowe.

4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
  zdaniach.                                                                            0–2 p.

a) Wśród użytków rolnych w Polsce dominują
łąki i pastwiska / grunty orne.
b) Większość gospodarstw rolnych ma powierzchnię ponad 15 ha / mniejszą niż 5 ha.
c) Od połowy lat 90. XX w. wielkość zużycia nawozów sztucznych w Polsce rośnie / maleje.

5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród
   podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej.                                                   0–4 p.

Nizina Podlaska, Nizina Śląska, pszenica,
śliwki, Wyżyna Lubelska, żyto

a) Gleby słabej jakości wykorzystuje się pod
 uprawę m.in. ziemniaków i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Pszenicę uprawia się głównie na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Dominującym kierunkiem w sadownictwie jest
 produkcja jabłek i . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii
roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy.

                                                                               0–2 p.

Roślina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Wpisz poniżej nazwy okręgów
 przemysłowych oznaczonych na mapie
 literami A–D.                                                                  0–3 p.


A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Korzystając z mapy zamieszczonej
 w zadaniu 7., wykonaj polecenia.
0–3 p.
a) Podpisz na mapie literą E Legnicko-
-Głogowski Okręg Przemysłowy.
b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych
 znajdujących się w tym okręgu.

•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Wymień dwa działy przemysłu, które rozwinęły
 się na obszarze tego okręgu.

•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Podaj dwa przykłady czynników przyrodniczych
decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce.
                                                                                                0–2 p.
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Na podstawie poniższych informacji
oblicz wielkość plonów pszenicy w Polsce
w 2009 roku.
0–3 p.

Plon to ilość płodów rolnych uzyskana z jednostki powierzchni pola. Wielkość plonów podaje się w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia upraw pszenicy wynosiła w Polsce w 2009 roku około 2,3 mln ha, a zbiory – 9,7 mln ton.

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Do podanych surowców mineralnych dopasuj miejsca ich wydobycia, wybierając spośród wymienionych poniżej.                                  0–4 p.

Kłodawa, Barnówko, Bogdanka, Chełm,
Ruda Śląska, Strzegom, Bochnia, Strzelin

 a) Ropa naftowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 b) Granit – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 c) Węgiel kamienny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 d) Kreda pisząca – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy, korzystając z wymienionych poniżej.               0–3 p.

cieplne opalane węglem kamiennym,
cieplne opalane węglem brunatnym,
wodne przepływowe

 a) Połaniec, Rybnik – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 b) Włocławek, Rożnów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 c) Bełchatów, Turów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Podkreśl region, w którym jest zlokalizowana
  większość elektrowni wiatrowych.                     0–1 p.

a) Góry.                 b) Kotliny Podkarpackie.
c) Pobrzeża.          d) Pojezierza.


; ) Jak często ściagącie sprawdziany z internetu?